Coaching kan tot minder verzuim leiden

De persoonlijke omstandigheden van een werknemer kunnen grote impact hebben op het functioneren op de werkvloer. Soms zo groot dat een medewerker zich ziek moet melden. Praten over privéproblemen/omstandigheden kan helpen om ziekteverzuim te voorkomen. Maar dit is voor een werkgever niet altijd makkelijk. Het kan een oplossing zijn om hiervoor externe hulp in te roepen.

Coaching

Door mijn jarenlange ervaring als counselor in een Academisch Ziekenhuis kan ik in korte tijd analyseren aan welke thema’s gewerkt moet worden om weer in balans te komen. Veel voorkomende thema’s van gesprek zijn: omgaan met emoties, stress en fysieke klachten. Ook is ‘hoe blijf ik in evenwicht gezien de huidige omstandigheden’ vaak onderwerp van gesprek.

Denk hierbij aan omstandigheden als:

 • een onvervulde kinderwens
 • verlies van een dierbare, miskraam/vroeggeboorte, rouw
 • impact van mantelzorgen op mantelzorger
 • scheiding, gezinsproblematiek
 • levensfaseproblematiek, zingevingsthematiek
 • impact van ziekte

Mijn werkwijze

Samen met de werknemer maak ik een plan op maat met concrete doelen. Ik werk graag met opdrachten omdat dat helpt om emoties adequaat te uiten en het vaak veel inzicht geeft. In het begeleidingsproces groeit de klant van: onbewust (on)bekwaam naar bewust bekwaam, van machteloosheid naar probleemoplossend vermogen en naar emotiegerichte coping. Dit leidt tot meer vitaliteit en motivatie in de privésfeer en op de werkvloer.

Zo krijgt de werknemer weer regie over zijn/haar leven.

 • Wat kunt u van mij verwachten
 • korte wachtlijst
 • gratis telefonische kennismaking
 • een inschatting van het aantal gesprekken
 • een indicatie van de kosten
 • indien nodig overleg met andere hulpverleners zoals huisarts of Arboarts
 • evt. kan ik optreden als intermediair bij gesprek tussen werkgever en werknemer

 

Wilt u meer weten, laat hier uw gegevens achter.